Materiały wyborcze - broszury wyborcze dla polityka

Broszura spełnia podobną funkcję do ulotki. Jej specyfiką jest jednak objętość. Ulotka jest krótka, a jej treść ma charakter uproszczony. Broszura zawiera rozbudowane elementy programu kandydata.

Formaty ulotek składanych - broszur: 420x210 do 210x210, A6 do A7, A5 do A6, A4 do A5, A4 do DL, A3 do A4, i inne

 

Nasze materiały wyborcze spełniają wszystkie wymagane kryteria: czytelność, atrakcyjność i praktyczność.

Czytelność
Czytelność materiału oznacza zachowanie właściwej proporcji pomiędzy formą a treścią. Tak więc czytelny plakat, ulotka czy gazetka są zrozumiałe i interesujące a jednocześnie na tyle atrakcyjne, że przyciągają uwagę odbiorcy.

Atrakcyjność
Materiał wyborczy powinien również być atrakcyjny. Zainteresowanie odbiorcy wzbudzisz poprzez zastosowanie odpowiednich zdjęć i grafiki.

Praktyczność
Materiał wyborczy powinien być przygotowany w taki sposób, aby spełniał swoją funkcję. Jeśli na przykład planujesz kolportaż ulotek przez ochotników, to warto, żeby mieściły się one w skrzynkach pocztowych.