Organizujemy szkolenia w zakresie fotografii reklamowej i użytkowej. Tematy szkoleń:

Fotografia reklamowa studyjna

  • Organizacja planu zdjęciowego 
  • Fotografia szkła
  • Zdjęcia butelek
  • Fotografia potraw

Oświetlenie w plenerze

  • Stosowanie światła odbitego lampy błyskowej (fotografia osób)
  • Stosowanie światła odbitego - blendy (fotografia osób)